8 cách lập kế hoạch, thực hiện và cải thiện hệ thống kinh doanh

Nguyễn Quang Nhi

15/04/2019
8 cách lập kế hoạch, thực hiện và cải thiện hệ thống kinh doanh

8 cách lập kế hoạch, thực hiện và cải thiện hệ thống kinh doanh

Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế như World Bank, ADB hay trong nước như NCIF đều cho rằng tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn 2019 – 2020 sẽ từ 6,5% trở lên. Trong thị trường đầy tiềm năng và nóng bỏng này làm thế nào để cạnh tranh? Phát triển một quy trình kinh doanh có cấu trúc là giúp bạn nổi với khách hàng tiềm năng có nhu cầu. Với hệ thống rõ ràng và quy chuẩn bạn có thể giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất và nhân viên làm việc hăng say hơn. Trong cuốn sách điện tử này giúp bạn xây dựng quy trình kinh doanh 8 bước có cấu trúc, hiệu quả từ việc lập mục tiêu kinh doanh đến phân loại khách hàng. Tải về để để khám phá: - Lập mục tiêu cho toàn đội sales - Lập kế hoạch chuyển đổi - Phân khúc khách hàng để marketing hiệu quả - Hệ thống KPI - Không ngừng cập nhật dữ liệu khách hàng tiềm năng - Cập nhật công việc vào CRM để có định hướng và sự trợ giúp kịp thời - Chăm sóc khách hàng cũ - Phân loại khách hàng theo cấp độ ưu tiên Nhận đầy ebook tại đây Nếu bạn muốn mang lại hiệu quả kinh doanh, hãy tham khảo các bước trong cuốn sách này.

Sẵn sàng dùng thử?

Muốn dùng hệ sinh thái của Novaio hôm nay, hãy đăng ký

Cài đặt ứng dụng

App Store Google Play